O NÁS

Synergon je o ľuďoch

Synergon pôsobí na trhu informačných technológii od roku 2012, kedy sme založili našu spoločnosť s centrálou v Banskej Bystrici. Postupne sme sa rozšírili o pobočky v Bratislave a Liptovskom Mikuláši.

V našom kolektíve sa môžete stretnúť priamo s majiteľmi, ktorí pôsobia v oblasti informačných technológii už vyše 30 rokov, ďalej s našimi riaditeľmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, ale aj s mladým dynamický tímom technikov a obchodníkov. Nepotrpíme si na hierarchickú organizačnú štruktúru firmy a preto s našimi zákazníkmi priamo komunikujeme naprieč celou firmou.

 
0
pobočky
0 +
ročné skúsenosti
0 +
zákazníkov

Poslaním spoločnosti Synergon je poskytovať kvalitné IT riešenia pre svojich zákazníkov a pomáhať im dosiahnuť ich ciele v digitálnom svete.

Našou víziou je byť lídrom v oblasti informačných technológií a prinášať inovatívne riešenia, ktoré menia svet k lepšiemu. Chceme je byť skutočným partnerom pre našich zákazníkov, ktorým ponúkame komplexné riešenia na mieru a pomáhame im dosahovať ich ciele prostredníctvom technológií.

Pri našej práci sa snažíme dodržiavať etické zásady a pracovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Veríme, že naše riešenia môžu pomôcť zlepšiť svet a preto sa snažíme využívať naše technologické znalosti a skúsenosti aj na riešenie spoločenských, environmentálnych a ekonomických problémov.

Naším cieľom je byť spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov, ktorým poskytujeme komplexné IT riešenia na mieru. Snažíme sa rozumieť potrebám a očakávaniam našich zákazníkov a ponúkať im najefektívnejšie riešenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich ciele.

blurred-office-interior-space

Michal Špaček

obchodný riaditeľ
Etický kódex Synergonu

• Záujmy zákazníka sú pre nás prvoradé 
• Našu činnosť vykonávame nezávisle, profesionálne s maximálnym ohľadom na etické, spoločenské a morálne pravidlá 
• Vyhýbame sa situáciám, ktoré by viedli ku konfliktu záujmov
• Zákazníkovi poskytujeme výhradne informácie založené na objektívnych skutočnostiach a faktoch
• Zákazník má právo byť informovaný o všetkých možných rizikách a obmedzeniach vyplývajúcich z povahy poskytovaných riešení a dodávok
• Cena za naše poskytované dodávky a služby neobsahuje žiadne skryté poplatky a jej z nej zrejmý rozsah poskytovaných služieb a dodávok
• Nikdy nezneužívame naše odborné znalosti a skúsenosti voči zákazníkom ktorí nemajú dostatočný prehľad v IT technológiách
• Dodržiavame dohodnutú platobnú disciplínu voči všetkým našim dodávateľom a partnerom
• Uchádzame sa a realizujeme len také zákazky ktoré vieme vykonať na dostatočnou odbornou spôsobilosťou , v stanovenom termíne a rozsahu
• Dodržiavame ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov ako aj zásady informačnej bezpečnosti
• Garantujeme dodržiavanie obchodného tajomstva a dôvernosť informácií získaných od tretích strán
• Konanie a správanie iných dodávateľov a partnerov pred zákazníkom nekomentujeme
• Aktivít ktoré sú v rozpore s legislatívou alebo dobrými mravmi sa nezúčastňujeme priamo ani prostredníctvom tretích strán
• Našim konaním hájime dobré meno firmy a dobré meno našich zákazníkov
• Pri našej činnosti dodržiavame platné dohody so zákazníkom bez ohľadu na ich formu a okolnosti

Politika kvality Synergonu

Spokojný zákazník je našim prvoradým cieľom

• Navrhovať, predávať, realizovať a poskytovať servis produktov podľa požiadaviek zákazníkov, vrátane zaškolenia zákazníkov
• Vytvárať podmienky a vyčleňovať potrebné zdroje na kvalitnú realizáciu požiadaviek zákazníkov
• Vytvárať partnerské vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere kvalitným splnením požiadaviek
• Reklamáciám radšej predchádzať ako ich riešiť
• Identifikovať nezhody a pri ich výskyte neodkladne prijímať príslušné nápravné alebo preventívne opatrenia
• Identifikovať úroveň a druh nevyhnutného ďalšieho zlepšovania spoločnosti, aby spoločnosť bola ešte úspešnejšia
• Periodicky preskúmavať stanovenú politiku kvality s ohľadom na jej trvalú vhodnosť
• Neustále uplatňovať princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd

ISO certifikáty manažérskych systémov

Spoločnosť Synergon a.s. má zavedené manažérske systémy postupne pre hlavné oblasti svojho pôsobenia od roku 2014. Systémy certifikovala spoločnosť QECON, spol. s.r.o. pre vývoj, predaj, realizáciu a servis v oblasti IT. Riadenie informačnej bezpečnosti, environmentálne manažérstvo a pre oblasť vzdelávania zákazníkov v IT. Zavedené manažérske systémy predstavujú pre našich zákazníkov a obchodných partnerov záruku poskytovania služieb podľa overených štandardov a postupov v snahe garantovať najvyššiu kvalitu.

Naši partneri

Vďaka našim zákazníkom dokážeme napĺňať významné obchodné partnerstvá s poprednými svetovými výrobcami a dodávateľmi HW a SW produktov a technológií. Radi vám pomôžeme vybrať si najefektívnejšie riešenie spolu s našimi partnermi.

KONTAKT

Synergon a.s.

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Telefón

Obchod: +421 48 281 22 19
Helpdesk: +421 918 880 818
Sekretariat: +421 48 281 22 11

 

Email

NAPÍŠTE NÁM

Potrebujete nájsť lokálne zastúpenie?

Centrála

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Pobočka

Priemyselná 4412/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Pobočka

Ružinová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Návrat hore