Serverové riešenia

V Synergone vieme, že výpadok prevádzky systémov, aplikácii, databáz a dát dokáže ovplyvniť celý chod organizácie. Ich zabezpečenie, dostupnosť a umiestnenie v dátovom centre zohráva veľmi dôležitú úlohu. Prevádzku serverov, dátových úložísk, záložných zdrojov (UPS), virtualizácie, zálohovania a archivácie navrhujeme, tak aby sme zabezpečili požadované prevádzkové potreby pre špecifické potreby zákazníka.

Nezabúdame ani na cloudové možnosti a riešenia. Využitie cloudových riešení prináša značnú flexibilitu, avšak netreba zabúdať, že väčšina spoločností sa v súčasnosti neustále spolieha na on-premise systémy vo vlastných serverovniach. Prepojením cloudového a on-premise sveta je ale možné efektívne využívať vlastnosti oboch prístupov a vytvoriť vysoko flexibilné hybridné riešenie.

V oblasti budovania infraštruktúr sa v prvom rade venujeme analýze súčasného stavu a potrebám zákazníka. Následne konzultujeme výsledky analýzy, kde sa spoločne zamýšľame nad možnými variantami riešenia vrátane prípadnej migrácie súčasnej infraštruktúry. Hľadáme optimalizované a najvhodnejšie riešenie. Navrhneme plán implementácie spolu s prípadnou migráciou a nasadením. Ladíme a pripravujeme finalizáciu k odovzdaniu celého riešenia. Zhotovujeme dokumentáciu a zaškoľujeme IT pracovníkov zákazníka. Po odovzdaní finálneho riešenia zabezpečujeme podporu a prípadnú správu. Ak ste našli potreby obrátiť sa na spoľahlivého partnera, radi vám pomôžeme.

Potrebujete viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať

RIEŠENIA A SLUŽBY

Našim cieľom je dodávať funkčné a spoľahlivé IT riešenia, ktoré podliehajú dôkladnej analýze. Pri dizajne riešení kladieme dôraz na udržateľnosť a individuálny prístup podľa špecifických požiadaviek každého zákazníka. Základným pilierom, ktorým sa riadime pri tvorbe IT riešení sú medzinárodne uznávané štandardy ISO, NIST, CIS, GDPR a ďalšie. Následne prichádza na rad testovanieimplementácia podľa overených postupov našim tímom certifikovaných technikov.

So správou IT máme bohaté skúseností. Uvedomujeme si, že akýkoľvek výpadok zapríčinený systémovou alebo ľudskou chybou či kybernetickým útokom môže ovplyvniť váš biznis. Dbáme preto na bezpečnosť, spoľahlivosť IT riešení a bezstarostnú prevádzku. Pozrite sa bližšie na naše riešenia služby:

Sieťové riešenia


Switching, routing, firewall, wifi, bezpečnost sietí a svet pasívnych a aktívnych sieťových prvkov

Sieťové riešenia
Serverové riešenia

Dátové centrá, IT infraštruktúra, virtualizácia, databázy, zálohovanie a svet dát

Serverové riešenia
Kybernetická a informačná bezpečnosť

Aplikačný, sieťový, informačný, analytický a objektový svet IT bezpečnosti

Kybernetická a informačná bezpečnosť
Cloud infraštruktúra a Microsoft

Hybridné úložisko a cloudové riešenia, Microsoft Office 365 a svet cloudu

Cloud infraštruktúra a Microsoft riešenia
Outsourcing a prevádzka IT

Monitoring a správa siete, serverov, end-pointov a svet help-desku

Outsourcing a prevádzka IT
Softvér na mieru


Aplikácie, automatizácia, business inteligence a svet software riešení

Softvér na mieru
Digitalizácia a kancelárske riešenia

Technika, hardware a svet systémových riešení

Digitalizácia a kancelárske riešenia
Potrebujete viac informácií?

KONTAKT

Synergon a.s.

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Telefón

Email

NAPÍŠTE NÁM

Potrebujete nájsť lokálne zastúpenie?

Centrála

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Pobočka

Priemyselná 4412/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Pobočka

Ružinová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Návrat hore