Softvér na mieru

Vývoj softvérových produktov a riešení cielený pre špecifické požiadavky a problémy s ohľadom na vysokú úroveň automatizácie, centralizovanej viacprvkovej interpretácie údajov a interoperabilitu.

Na začiatku vývoja analyzujeme vaše biznis ciele, predstavy, očakávania a požiadavky. Po dôkladnom preskúmaní navrhneme optimálne riešenie. S vývojom a integráciou softvéru a aplikácii máme bohaté skúsenosti. Dbáme na bezpečnosť ochrany osobných údajov, projektové riadenia, agilné metódy vývoja a post-implementačnú fázu správy a údržbu riešenia.

Súčasťou našej ponuky sú extranetové a intranetové riešenia, webové a mobilné aplikácie, Business Intelligence a rôzne ďalšie portály a systémy pre automatizáciu, výrobu a pod.

Zopár ukážok našej práce a riešení:

ESKIMO – správa majetku a GIS

Nosnú funkcionalitu integračnej platformy tvoria moduly pre správu majetku, viacprvkové interaktívne geografické zobrazenie údajov a centralizovaná interpretácia údajov z rôznych dátových zdrojov od databázových systémov, súborových systémov až po online dostupné registre a údaje.

  • Správa majetku a plán obnovy, energetický manažment, riadenie investícií, pasportizácia majetku, mobilná apka, vizuálna reprezentácia geodát, cyklotrasy, kontrola kvality údajov a ich transformácia …
  • Responzívny design, zobrazenie líniových vedení a objektov z vektorovej grafiky, história akcií a štatistiky, manažérske výstupy, vysoká úroveň automatizácie, modulárnosť, interoperabilita, integrácia s AD…

Sieťová bezpečnosť a infraštruktúra

Základom bezpečnosti siete je dôkladná architektúra sieťových prvkov – switchov, routerov, access pointov a firewallu. Zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry a dát organizácie na úrovni ochrany sietí a ich perimetra, oddelenej administrácie a segmentácie je v súčasnosti len základná úroveň ochrany pred kybernetickými hrozbami. Aby bola sieťová bezpečnosť je dôležité do komplexnejších prostredí aplikovať nástroje, technológie a politiky. Naši sieťoví špecialisti a bezpečnostní konzultanti vám na základe analýzy na mieru navrhnú a efektívne zabezpečia každý aspekt sieťovej bezpečnosti – od viacvrstvovej ochrany perimetra a infraštruktúry, cez podrobné prístupové politiky, až po komplexný monitoring, reporting a threat hunting. Z portfólia produktov vyberieme objektívne vhodné riešenia na monitorovanie a bezpečnosť sietí na báze dátových tokov, produkty na analýzu stavu siete, webové aplikačné a databázové firewally. Hlavným cieľom sieťovej bezpečnosti je chrániť zákaznícke aplikácie a zlepšiť viditeľnosť neštandardných aktivít v sieti. Širokým rozsahom poskytovaných technológií a služieb dokážeme navrhnúť, implementovať a následne spravovať riešenia navrhnuté na mieru pre akýkoľvek typ organizácie.

Time Slot Management

SW pre riadenie časových okien (Time slot management) umožňuje  optimalizáciu plánovania, evidencie, manažovania  a kontroly dodávok surovín a zdrojov .

  • Jednoduchý online prístup dodávateľom a dopravcom k rezervácii vykládky, flexibilné prideľovať časové okná aj podľa druhu tovaru, štatistiky realizácie rezervácií, notifikácie, kontrola a hodnotenie dodávateľov, centrálna evidencia…
  • Zvýšenie úrovne transparentnosti, zvýšenie plynulosti prevádzky, minimálne doby čakania, zvýšenie manipulačnej kapacity, prediktívne plánovanie, efektívna koordinácia…

Sharepoint aplikácie

Vývoj custom aplikácií, workflow a procesov v prostrediach Sharepoint, Sharepoint Online a Power Apps. Integrujeme Sharepoint Online a on-premise prostredia a aplikácie pre zlepšenie prehľadnosti a automatizácie dennodenných činností.

  • Kolobeh zmlúv, schvaľovanie faktúr, registratúra, elektronická fakturácia a párovanie, hodnotenia dodávateľov, súborové knižnice, portálové riešenia, školiace aplikácie…
  • Cloudové aj on-premise riešenia, licencovanie formou predplatného, integrácia s Microsoft 365 a proprietárnym SW, všetky výhody cloud infraštruktúry…

Bezpečná výmena údajov

Webová aplikácia slúži ako dočasné online úložisko pre bezpečnú výmenu citlivých údajov medzi konkrétnymi používateľmi.

  • Zabezpečený šifrovaný prenos, uloženie a zdieľanie súborov s pozvanými používateľmi, pre interných aj externých používateľov, automatizované konfigurovateľné notifikácie a retenčné politiky
  • Integrácia s AD s využitím SSO, multiplatformová podpora,  integrácia firemného vizuálu, vysoká úroveň zabezpečenia, hodnotenie Qualys A+, spĺňa požiadavky GDPR

eInvoicing - unikátny fakturačný systém

Správa faktúr pre automatizáciu procesov a dennodenných činností. Vývoj portálového bezpečnostného riešenia pre príjem, párovanie a distribúciu faktúr v multi jazyčnom prostredí.

  • Zabezpečený šifrovaný prenos, uloženie a zdieľanie súborov s internými aj externými používateľmi, automatizované konfigurovateľné notifikácie a retenčné politiky.
  • Párovanie a skenovanie údajov formou skriptovania, synchronizácia faktúr, distribúcia k schvaľovaniu a elektronickému podpisu až po elektronickú fakturáciu a logovanie celého kolobehu procesu. Synchronizácia on-premise a Microsoft Office 365 cloud prostredia, Exchange servera, SharePoint aplikácie, databázy MSQL a portálu Secufex pre vysokú úroveň zabezpečenia.

Potrebujete viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať

RIEŠENIA A SLUŽBY

Našim cieľom je dodávať funkčné a spoľahlivé IT riešenia, ktoré podliehajú dôkladnej analýze. Pri dizajne riešení kladieme dôraz na udržateľnosť a individuálny prístup podľa špecifických požiadaviek každého zákazníka. Základným pilierom, ktorým sa riadime pri tvorbe IT riešení sú medzinárodne uznávané štandardy ISO, NIST, CIS, GDPR a ďalšie. Následne prichádza na rad testovanieimplementácia podľa overených postupov našim tímom certifikovaných technikov.

So správou IT máme bohaté skúseností. Uvedomujeme si, že akýkoľvek výpadok zapríčinený systémovou alebo ľudskou chybou či kybernetickým útokom môže ovplyvniť váš biznis. Dbáme preto na bezpečnosť, spoľahlivosť IT riešení a bezstarostnú prevádzku. Pozrite sa bližšie na naše riešenia služby:

Sieťové riešenia


Switching, routing, firewall, wifi, bezpečnost sietí a svet pasívnych a aktívnych sieťových prvkov

Sieťové riešenia
Serverové riešenia

Dátové centrá, IT infraštruktúra, virtualizácia, databázy, zálohovanie a svet dát

Serverové riešenia
Kybernetická a informačná bezpečnosť

Aplikačný, sieťový, informačný, analytický a objektový svet IT bezpečnosti

Kybernetická a informačná bezpečnosť
Cloud infraštruktúra a Microsoft

Hybridné úložisko a cloudové riešenia, Microsoft Office 365 a svet cloudu

Cloud infraštruktúra a Microsoft riešenia
Outsourcing a prevádzka IT

Monitoring a správa siete, serverov, end-pointov a svet help-desku

Outsourcing a prevádzka IT
Softvér na mieru


Aplikácie, automatizácia, business inteligence a svet software riešení

Softvér na mieru
Digitalizácia a kancelárske riešenia

Technika, hardware a svet systémových riešení

Digitalizácia a kancelárske riešenia
Potrebujete viac informácií?

KONTAKT

Synergon a.s.

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Telefón

Email

NAPÍŠTE NÁM

Potrebujete nájsť lokálne zastúpenie?

Centrála

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Pobočka

Priemyselná 4412/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Pobočka

Ružinová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Návrat hore