Sieťové riešenia

V Synergone vieme, že sieťová infraštruktúra je základom kvalitného IT prostredia. Preto na dennej báze riešime konzultácie, analýzu, dizajn, optimalizáciu a prevádzku sieťových riešení.  Od kompletného návrhu riešenia a vypracovanie projektovej dokumentácie pre požadované časti portfólia produktov sieťovej infraštruktúry – firewall, switch, router, access point ale aj komunikačnej infraštruktúry (optické siete, online, audio či video prenosy) vrátane realizácie pasívnych sieťových prvkov – štruktúrovaných kabelážnych systémov a serverových miestností, spolu s kompletnou technickou dokumentáciou (technická správa, výkresová dokumentácia, výkaz, výmer a rozpočet). 

Vzhľadom k využívaniu firemných aj súkromných prenosných zariadení, ktoré je potrebné koncepčne a bezpečne začleniť do firemnej infraštruktúry tvorí správne navrhnutá a nakonfigurovaná dátová sieť základ technologického vybavenia.

Súčasťou dobre nakonfigurovanej sieťovej infraštruktúry je samotná sieťová bezpečnosť. Tá zahŕňa oddelenie jednotlivých sieťových segmentov, zaistenie bezpečnosti sieťových služieb, monitorovanie, analýzu toku dát, manažment dôveryhodnosti prístupu a ďalej. Toto predstavuje ale len základné aspekty sieťovej bezpečnosti.

Dôležité je si uvedomiť, že už pri samotnom návrhu sieťovej štruktúry je potrebné myslieť na celkovú integráciu všetkých riešení pre zabezpečenie sietí v závislosti od štruktúry organizácie, integrity a požadovanej dostupnosti dát. Ideálne je využitie aktívnej ochrany siete s využitím technológií ako Firewall, IPS, DDoS, Proxy, WAF a pod., kde je zabezpečená sieťová ochrana až na aplikačnej úrovni. Nie však každá organizácia potrebuje a využije všetko. Záleží to od reálnych potrieb zákazníka a organizácie. Dôležité však je, že keď už potrebujete v tejto oblasti pomôcť, tak vám radi pomôžeme.

Potrebujete viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať

Sieťové riešenia


Switching, routing, firewall, wifi, bezpečnost sietí a svet pasívnych a aktívnych sieťových prvkov

Sieťové riešenia
Serverové riešenia

Dátové centrá, IT infraštruktúra, virtualizácia, databázy, zálohovanie a svet dát

Serverové riešenia
Kybernetická a informačná bezpečnosť

Aplikačný, sieťový, informačný, analytický a objektový svet IT bezpečnosti

Kybernetická a informačná bezpečnosť
Cloud infraštruktúra a Microsoft

Hybridné úložisko a cloudové riešenia, Microsoft Office 365 a svet cloudu

Cloud infraštruktúra a Microsoft riešenia
Outsourcing a prevádzka IT

Monitoring a správa siete, serverov, end-pointov a svet help-desku

Outsourcing a prevádzka IT
Softvér na mieru


Aplikácie, automatizácia, business inteligence a svet software riešení

Softvér na mieru
Digitalizácia a kancelárske riešenia

Technika, hardware a svet systémových riešení

Digitalizácia a kancelárske riešenia
Potrebujete viac informácií?

RIEŠENIA A SLUŽBY

Našim cieľom je dodávať funkčné a spoľahlivé IT riešenia, ktoré podliehajú dôkladnej analýze. Pri dizajne riešení kladieme dôraz na udržateľnosť a individuálny prístup podľa špecifických požiadaviek každého zákazníka. Základným pilierom, ktorým sa riadime pri tvorbe IT riešení sú medzinárodne uznávané štandardy ISO, NIST, CIS, GDPR a ďalšie. Následne prichádza na rad testovanieimplementácia podľa overených postupov našim tímom certifikovaných technikov.

So správou IT máme bohaté skúseností. Uvedomujeme si, že akýkoľvek výpadok zapríčinený systémovou alebo ľudskou chybou či kybernetickým útokom môže ovplyvniť váš biznis. Dbáme preto na bezpečnosť, spoľahlivosť IT riešení a bezstarostnú prevádzku. Pozrite sa bližšie na naše riešenia služby:

KONTAKT

Synergon a.s.

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Telefón

Email

NAPÍŠTE NÁM

Potrebujete nájsť lokálne zastúpenie?

Centrála

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Pobočka

Priemyselná 4412/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Pobočka

Ružinová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Návrat hore