Kybernetická bezpečnosť

Analyzujeme, navrhujeme, optimalizujeme, implementujeme a spravujeme širokú škálu bezpečnostných technológií a nástrojov pre udržanie State of the art úrovne bezpečnosti IT.

V rámci kybernetickej bezpečnosti riešime na dennej báze:

Bezpečnosť aplikácii a služieb

Firemné kritické dáta a údaje bežiace v aplikáciách sú najcennejšie údaje, ktorými organizácia disponuje. Ich spracovávanie, zálohovanie, replikácia, dostupnosť a transfer prostredníctvom sietí a úložísk prináša možné bezpečnostné riziká. Ponúkame bezpečnostné riešenia založené na rôznych bezpečnostných mechanizmoch, ako sú riadenie prístupu, šifrovanie, autentifikácia a ďalšie s cieľom, aby bola garantovane zabezpečená ochrana údajov počas ich celého životného cyklu.

Sieťová bezpečnosť a infraštruktúra

V oblasti budovania infraštruktúr sa v prvom rade venujeme analýze súčasného stavu a potrebám zákazníka. Následne konzultujeme výsledky analýzy, kde sa spoločne zamýšľame nad možnými variantami riešenia vrátane prípadnej migrácie súčasnej infraštruktúry. Hľadáme optimalizované a najvhodnejšie riešenie. Navrhneme plán implementácie spolu s prípadnou migráciou a nasadením. Ladíme a pripravujeme finalizáciu k odovzdaniu celého riešenia. Zhotovujeme dokumentáciu a zaškoľujeme IT pracovníkov zákazníka. Po odovzdaní finálneho riešenia zabezpečujeme podporu a prípadnú správu. Ak ste našli potreby obrátiť sa na spoľahlivého partnera, radi vám pomôžeme.

Informačná bezpečnosť

Ochrana informácií, dát, know-how podnikania a investícii ku hlavným cieľom ako aj ich dostupnosť správnych informácií v správnom čase a forme je už v súčasnosti nevyhnutnosťou každej organizácie. Tieto informácie a dáta so sebou nesú aj bezpečnostné riziká. Ich odcudzenie, vymazanie alebo zneužitie môže spôsobiť vám alebo dotknutým osobám a organizáciám značnú škodu. Pomôžeme ošetriť informačnú bezpečnosť so systémom riadenia IB podľa normy ISO 27 001, analýzou rizík, BCM, bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov – GDPR, tvorbou vnútorných predpisov, auditom podľa Zákona o kybernetickej č.69/2018 Z. z. , penetračným testovaním, školeniami kybernetickej bezpečnosti, outsourcingom manažéra kybernetickej bezpečnosti či konzultačnou podporou. Majte pod kontrolou riadene informačnej bezpečnosti.

Fyzická a objektová bezpečnosť

V rámci objektovej bezpečnosti s našimi subdodávateľmi poskytujeme pre zákazníkov projekčnú činnosť, implementáciu riešení vychádzajúce z analýzy rizík a potrieb zákazníkov. Elektronické zabezpečovacie systémy budov a objektov, systémy pre kontrolu vstupu, kamerové a poplachové systémy objektovej ochrany. Od návrhu, implementáciu do informačných systémov a prepojením s IT infraštruktúrou zabezpečujeme ich správu. Súčasťou ošetrenia rizík je aj zabezpečenia návrh organizačných opatrení a koncepcia rozvoja v oblasti bezpečnosti.

Potrebujete viac informácií. Neváhajte nás kontaktovať

RIEŠENIA A SLUŽBY

Našim cieľom je dodávať funkčné a spoľahlivé IT riešenia, ktoré podliehajú dôkladnej analýze. Pri dizajne riešení kladieme dôraz na udržateľnosť a individuálny prístup podľa špecifických požiadaviek každého zákazníka. Základným pilierom, ktorým sa riadime pri tvorbe IT riešení sú medzinárodne uznávané štandardy ISO, NIST, CIS, GDPR a ďalšie. Následne prichádza na rad testovanieimplementácia podľa overených postupov našim tímom certifikovaných technikov.

So správou IT máme bohaté skúseností. Uvedomujeme si, že akýkoľvek výpadok zapríčinený systémovou alebo ľudskou chybou či kybernetickým útokom môže ovplyvniť váš biznis. Dbáme preto na bezpečnosť, spoľahlivosť IT riešení a bezstarostnú prevádzku. Pozrite sa bližšie na naše riešenia služby:

Sieťové riešenia


Switching, routing, firewall, wifi, bezpečnost sietí a svet pasívnych a aktívnych sieťových prvkov

Sieťové riešenia
Serverové riešenia

Dátové centrá, IT infraštruktúra, virtualizácia, databázy, zálohovanie a svet dát

Serverové riešenia
Kybernetická a informačná bezpečnosť

Aplikačný, sieťový, informačný, analytický a objektový svet IT bezpečnosti

Kybernetická a informačná bezpečnosť
Cloud infraštruktúra a Microsoft

Hybridné úložisko a cloudové riešenia, Microsoft Office 365 a svet cloudu

Cloud infraštruktúra a Microsoft riešenia
Outsourcing a prevádzka IT

Monitoring a správa siete, serverov, end-pointov a svet help-desku

Outsourcing a prevádzka IT
Softvér na mieru


Aplikácie, automatizácia, business inteligence a svet software riešení

Softvér na mieru
Digitalizácia a kancelárske riešenia

Technika, hardware a svet systémových riešení

Digitalizácia a kancelárske riešenia
Potrebujete viac informácií?

KONTAKT

Synergon a.s.

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Telefón

Email

NAPÍŠTE NÁM

Potrebujete nájsť lokálne zastúpenie?

Centrála

Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Pobočka

Priemyselná 4412/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Pobočka

Ružinová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Návrat hore