Sieťové riešenia

Together we can do IT

Prečo sa rozhodnúť pre nás

Sieťové riešenia

V Synergone vieme, že sieťová infraštruktúra je základom kvalitného IT prostredia. Preto na dennej báze riešime konzultácie, analýzu, dizajn, optimalizáciu a prevádzku sieťových riešení.  Od kompletného návrhu riešenia a vypracovanie projektovej dokumentácie pre požadované časti portfólia produktov sieťovej infraštruktúry – firewall, switch, router, access point ale aj komunikačnej infraštruktúry (optické siete, online, audio či video prenosy) vrátane realizácie pasívnych sieťových prvkov – štruktúrovaných kabelážnych systémov a serverových miestností, spolu s kompletnou technickou dokumentáciou (technická správa, výkresová dokumentácia, výkaz, výmer, rozpočet).

Vzhľadom k využívaniu firemných aj súkromných prenosných zariadení, ktoré je potrebné koncepčne a bezpečne začleniť do firemnej infraštruktúry tvorí správne navrhnutá a nakonfigurovaná dátová sieť základ technologického vybavenia.

Súčasťou dobre nakonfigurovanej sieťovej infraštruktúry je samotná sieťová bezpečnosť. Tá zahŕňa oddelenie jednotlivých sieťových segmentov, zaistenie bezpečnosti sieťových služieb, monitorovanie, analýzu toku dát, manažment dôveryhodnosti prístupu a ďalej. Toto predstavuje ale len základné aspekty sieťovej bezpečnosti. Dôležité je si uvedomiť, že už pri samotnom návrhu sieťovej štruktúry je potrebné myslieť na celkovú integráciu všetkých riešení pre zabezpečenie sietí v závislosti od štruktúry organizácie, integrity a požadovanej dostupnosti dát. Ideálne je využitie aktívnej ochrany siete s využitím technológií ako Firewall, IPS, DDoS, Proxy, WAF a pod., kde je zabezpečená sieťová ochrana až na aplikačnej úrovni. Nie však každá organizácia potrebuje a využije všetko. Záleží to od reálnych potrieb zákazníka a organizácie. Dôležité však je, že keď už potrebujete v tejto oblasti pomôcť, tak vám radi pomôžeme.

Potrebujete viac informácií. Nevahajte nás kontaktovať

Návrat hore