slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

viac


Čo je to softvér pre časový manažment vykládok ?


Softvér pre časový manažment vykládok,resp.softvér pre riadenie časových okien ( v ang. Time Slot Management ) umožňuje optimalizáciu logistického procesov v časti plánovania, evidencie, manažovania a kontroly dodávok surovín, zdrojov potrebných pre ďalšiu činnosť organizácie. Systém bol navrhnutý tak aby bol ľahko nasaditeľný a dokázal priniesť merateľné výsledky v úspore nákladov.


Tak ako v iných odvetviach, tak aj v logistike prestávajú tradičné riešenia, pozostávajúce z verbálne odovzdávaných informácií, zdieľania excelových súborov či preposielania mailov , byť efektívne a konkurencieschopné. Nastupujú inovatívne online riešenia zamerané na rýchlu a jednoduchú správu logistických procesov a využitie informácií nachádzajúcich sa v automatizovaných systémoch.


Jedným z týchto riešení je softvér pre časový manažment vykládok. Tento systém pomáha optimalizovať prevádzku pracovníkov skladu a nakladacích rámp. Tiež z pohľadu prepravcov znižuje prestoje kamiónov a umožňuje lepšie plánovať jeho využitie.


V počiatočnej fáze riadenia dodávateľského reťazca mnoho spoločností riadi procesy s využitím systému podnikového plánovania zdrojov (ERP). Na druhom konci výrobného procesu používajú systém riadenia skladov (WMS). Bez využívania systém riadenia časových okien nemá spoločnosť automatizovaný nástroj možnosť ktorým kontroluje časový interval potrebný na zaistenie prísunu vstupných zdrojov.


Jednou z najdôležitejších dlhodobých výhod je dostupnosť centralizovaných informácií, ktoré umožňujú zákazníkovi presne si naplánovať a od sledovať si termín doručenia tovaru a v súlade s nimi si nastaviť ďalšie firemné procesy.


Ako systém funguje?
Systém funguje ako kalendár vykládok pre sklad a nakladacie rampy , v ktorom sú uložené všetky potrebné logistické a prepravné údaje.Prepravcovia majú pohodlný online prístup k kalendáru a sú schopní si rezervovať časové úseky bez toho, aby museli kontaktovať kohokoľvek, aby zistili či je vyloženie tovaru možné.Okrem toho, systém môžu byť ľahko integrované do podnikového ERP a WMS systémov tretíc strán pomocou API čo je veľká výhoda pre logistických alebo skladových pracovníkov, ktorí chcú mať pod kontrolou transparentný a plne dosledovateľný proces v rámci dodávateľského reťazca.


V závislosti od požadovaného rozsahu integrácie vieme systém ponúknuť ako „On premise“ riešenie ( t.j. bežiaceho v prostredí u zákazníka ), alebo v cloudovom prostredí ako SaaS (Software as a Service). Takéto riešenie môže výrazne znížiť prevádzkové náklady spoločnosti, keďže zákazník platí iba mesačný poplatok, ktorý je niekoľkonásobne nižší ako štandardná cena za systém, a to aj po niekoľkých rokoch platieb.


Presné mesačné poplatky za prenájom licencie, alebo za požadované úpravy sú účtované na základe veľkosti riešenia a vykonaného rozsahu činností aby bola garantovaná progresívna a primeraná fakturácia a systém bol dostupný pre veľké, ako aj malé spoločnosti s relatívne obmedzeným rozpočtom.


Softvér pre časový manažment vykládok Vám umožní :

• Poskytnúť jednoduchý prístup Vašim dodávateľom a dopravcom k rezervácii času vykládky vo vopred naplánovaných termínoch (časových oknách )
• Flexibilné prideľovať časové okná. Je napríklad možné pri prideľovaní časového okna zohľadniť druhu a typ tovaru alebo nastaviť pravidelné časové intervaly a dátum doručenia pre konkrétnych dopravcov.
• Centralizovať informácie o skutočných časoch príchodu vozidiel spolu s ďalšími relevantnými údajmi ( ako je skutočná váha tovaru a pod )
• Nastaviť automatizované okamžité mailové notifikácie dodávateľom a prepravcov pre prípad potreby
• Mať k dispozícii objektívny nástroj na kontrolu a hodnotenie dodávateľov a dopravcom
• Viesť centralizovanú evidenciu reklamácií a dodávok dodávateľov a dopravcom.

Výhody používania systému:

• Zvýšenie transparentnosti a schopnosti plánovania
• Minimalizovanie doby čakania na vykládku, prevencia preťaženia disponibilných zdrojov a prístupových cestných komunikácií
• Zvýšenie manipulačnej kapacity vykladacích rámp a pracovníkov
• Optimalizované procesy šetriace čas a uvoľňujú zdroje na vykladanie ďalších vozidiel
• Stabilná, plánovaná distribúcia prichádzajúcich vozidiel - zdroje a tovar je možné pripraviť v správnom čase
• Prediktívne plánovanie zdrojov.
• Ľahšia a efektívnejšia koordinácia všetkých zúčastnených strán.